2008 Vt

FATALE deltar i KTH-gemensam ansökan för Vinnovautlysning.

Förberedelser av kurspaket Arkitekturkritisk Teori: Gender I – IV: föreläsningsserie I, experimentell skrivande II, litterär salong III, och studio IV. FATALEs kurser är öppet till studenter från ett flertal områden av alla nivåer samt praktiker.