2008 04 24-26 : Architectural Inquiries

FATALE deltar med poster och paper i konferensen
Architectural Inquiries, vid Chalmers Tekniska Högskolan, Göteborg.