2007 12 05 : Feminism and Architecture Roundtable

FATALE deltar i Feminism and Architecture Roundtable vid RMIT,Melbourne. Arrangerat av Helène Frichot med deltagare från Australien och Nya Zeeland.