Hösten 2007

Arbete med programförklaring, grafisk profil, bibliografi och hemsida inleds. Kurser för läsåret 08/09 planeras. Kursen Jalusi (Arkitekturkritisk Teori: Gender I och II) ges.