2007

Gruppen FATALE grundas hösten 2007 av Katarina Bonnevier, Brady Burroughs, Katja Grillner, Meike Schalk, och Lena Villner. Gruppen är knuten till Arkitekturskolan KTH, ämnesinriktningarna Kritiska Studier Studio och Arkitekturens Teori och Historia.