2010 05 10 FATALE at Feminist Futures


Fatale participates in the workshop Feminist Futures / Feministiska Framtider, on May 10th. Katja Grillner gives a key-note address by way of introduction to the day. The workshop is organized at KTH in collaboration with Istitutet för framtidsstudier and Linköping University, by Ulrika Gunnarson-Östling, Åsa Svenfeldt, Tora Friberg, and Mattias Höjer. From the invitation: "Syftet med den här workshopen är att undersöka hur feministiska framtider skulle kunna se ut. Workshopen syftar även till att erbjuda ett nytt sätt att tänka och jobba med genusfrågor. När man tänker längre fram i tiden är det enklare att lösgöra sig från dagens strukturer och det som är personligt. Sverige sägs ibland vara ett av de bästa länderna i världen vad gäller jämställdhet, men att ställa dagens situation i kontrast till en framtid där könsstrukturerna är helt annorlunda kan göra det lättare att se vad som fattas idag."