Anthology works 2: Shifting perspectives

On April 26 2010, FATALE arranged an evening salon for a discussion on feminist theories and practices concerning architectures and power relations. This evening focused on non-western perspectives and critical accounts of Eurocentric conceptions of gender and space.
Originalinbjudan / Original Invitation:
Vad: En uppmaning att skicka in texter/projekt. Välj en text eller ett projekt av dig eller någon annan som ger ett annorlunda perspektiv på arkitektur än den eurocentriska/västerländska! 
Hur: FATALE salon med te och tilltugg. 

Var: Iaspis, projektrummet, Maria skolgata 83. 

När: Måndag 26 april 2010, 16:30-19:30. Text/projekt skickas fram till den 
18 april till: meike.schalk@gmail.com 

Tema: Feministisk arkitekturteori med fokus på kritiska spatiala praktiker som ser bortom västerländska perspektiv.

Yours, FATALE/
Katarina Bonnevier, brady burroughs, Katja Grillner, Meike Schalk & Malin Zimm