2009 02 10

Inbjudan till presentation för Arkitekter i Sverige.